AZERBAYCAN BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

AZERBAYCAN BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi

1. Matematik

2. Fizik

3. Kimya

4. Biyoloji

5. Ekoloji

6. Coğrafya

7. Jeoloji

8. Filoloji

9. Tarih

10. Uluslararası İlişkiler ve İktisat

11. Hukuk

12. Gazetecilik

13. İlahiyyat

 

14. Psikoloji