AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Azerbaycan Devlet Pedegoji Üniversitesi

1. Fizik Fakültesi

2. Matematik Fakültesi

3. Tarih ve Coğrafya Fakültesi

4. Filoloji Fakültesi

5. Kimya ve Biyoloji Fakültesi

 

6. Okul Öncesi Öğretmenlik