GÜRCİSTAN SPORTUNİ ÜNİVERSİTESİ

GÜRCİSTAN SPORTUNİ ÜNİVERSİTESİ

GÜRCİSTAN SPORTUNİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2. Antrenörlük Eğitimi

3. Spor Yöneticiliği

4. Rekreasyon